Міжнародні установи-партнери

Країна-партнер
(за алфавітом)
Установа-партнер
Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати та публікації
Естонія
Талліннський технічний університет
Підвищення пожежної безпеки стратегічно важливих будівель та споруд, у тому числі, й об’єктів оборонної та військової інфраструктури Угода про співробітництво

№ 4-2015, 2015-2018 р.

Створення консорціуму для участі в проекті NATO SPS
Литва
Відкритий інститут людини і природи (UAB “Atviras Žmogaus Ir Gamtos Institutas” (м. Вільнюс, Литва)
Еко- та ендотоксичність компонентів хімічної зброї Договір про науково-технічне співробітництво № 3-2015 від 23.09.2015 р. Продовжено дослідження нанорозмірних систем з використанням детергентів для розщеплення ефірів фосфору та сірки.
Литва
Відкритий інститут людини і природи
Екологічні наноструктурні системи деконтамінування для органофосфорних активних фармацевтичних інгредіентів Договір про наукове співробітництво № 05-15 від 22 липня 2015 р. Agreement on cooperation No. 05 sci-2015 р. Створення консорціуму для участі в проектах ЕС «HORIZON 2020»
Великобританія
м. Глазго,
Факультет
Науки,
кафедра чистої та прикладної хімії,
університет Стратклайд
Хімія полімерів, розроблення нових електроноактивних сполук для молекулярної електроніки Угода про співробітництво

№ 1-2013, 2013-2018

(1) Продовжено розробку методів синтезу полімерних і олігомерних супряжених систем з напівпровідниковими властивостями для молекулярної електроніки.

(2) Спільні публікації*

Франція
Університет Тулузи – Лабораторія IMRCP
Зелена хімія, розроблення екологічно дружніх організованих молекулярних систем для каталізу та молекулярного розпізнавання. Угода про співробітництво

№ 3-2013, 2013-2018

(1) Продовжено розробку підходів до створення міцелярно-каталітичних систем для розщеплення субстратів різної природи.

(2) Досліджено створення міцелярних систем з варійованою здатністю зв’язувати гідрофобні барвники

(3) Спільні публікації (очікується у 2019)

Естонія
Талліннський технічний університет
Зелена хімія, розроблення нових ПАР в інтересах сталого розвитку Угода про співробітництво

№ 4-2015, 2015-2018

(1) Підготовка спільної оглядової статті до провідного міжнародного журналу.

(2) Синтез та дослідження біорозкладаних поверхнево-активних іонних рідин та вивчення властивостей змішаних міцелярних систем.

(3) Спільні публікації**

Польща
Університет ім. Адама Міцкевича, м. Познань, Польща
Угода про співробітництво, з 2006 р. (1) Продовжені роботи по вивченню будови й реакційної здатності природних поліфенолів.

(2) Продовжені дослідження з використанням методу

інверсійного трансфазного каталізу в органічному синтезі.

 

Чеська Республіка
Університет м. Градець Кралове
Біомедична хімія, розроблення нових сполук та рецептур для лікування нейродегенеративних захворювань, гострих отруєнь ФОС Угоду узгоджена на період 2019-2022 рр., підписання планується найближчим часом (1) Використання  підходів зеленої хімії у створенні нових потенційних реактиваторів холінестерази

(2) Спільні публікації тез доповіді, підготовка спільної статті ***

Спільні публікації*:

Статті:

 1. Synergistic electrodeposition of bilayer films and analysis by Raman spectroscopy / Saadeldin E.T. Elmasly, Luca Guerrini, Joseph Cameron, A.L. Kanibolotsky, Neil J.Findlay, Karen Faulds, Peter J.Skabara // Beilstein J. Org. Chem. 2018, Vol.14, P. 2186-2189. DOI: 10.3762/bjoc.14.191
 2. Organic Semiconductor Laser Platform for the Detection of DNA by AgNP Plasmonic Enhancement / G. McConnell, S. Mabbott, A.L. Kanibolotsky, P.J. Skabara, D. Graham, G.A. Burley, N. Laurand / Langmuir 2018, Article ASAP DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b01313.
Спільні публікації**:

Статті:

 1. Toxicity profiling of 24 L-Phenylalanine Derived Ionic Liquids based on pyridinium, imidazolium and cholinium cations and varying alkyl chains using rapid screening Vibrio fischeri bioassay / Dewi K., Kusumahastuti A., Sihtmäe M., Kapitanov I., Karpichev Ye., Gathergood N., Kahru A. // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2018. (In print)

Тези доповідей:

 1. Antibacterial Activity of L-Phenylalanine Derived Ionic Liquids / Arum D., Sihtmäe M., Kapitanov I., Karpichev Ye., Gathergood N., Kahru A. // Collection of abstracts International conference «Graduate School of FMTS». Tallinn, Estonia. 2018. P. 23.
 2. Kapitanov I., Karpichev Ye., Gathergood N. Synthesis of Dipeptide Ionic Liquids and Their Bio-transformation Products // Collection of abstracts International conference International Conference on Organic Synthesis «Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2018)». Tallinn, Estonia. 2018. P.81.
 3. Synthesis of Functionalized Amino Acid Based SAILs / Karpichev Ye., Kapitanov I., Banjara M., Pandya S., Ghosh K., Gathergood N. // Collection of abstracts International conference on Organic Synthesis «Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2018)». Tallinn, Estonia. 2018. P. 82.
 4. Search for building blocks for synthesis of sustainable chemicals / Raba G., Kapitanov I. V., Karpichev Ye., Vilu R., Gathergood N. // Collection of abstracts International conference on Organic Synthesis «Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2018)». Tallinn, Estonia. 2018. P. 124.
 5. Designing Mineralisable Building Blocks for Greener Solvents / Raba G., Kapitanov I., Karpichev Ye., Vilu R., Gathergood N. // Collection of abstracts 8th IUPAC International conference on Green Chemistry. Bankgok, Thailand. 2018. P. 254.
 1. Biodegradation studies of series of dipeptide based ionic liquids and their transformation products / Raba G., Kapitanov I., Karpichev Ye., Kümmerer K., Vilu R., Gathergood N. // Collection of abstracts International conference «Graduate School of FMTS». Tallinn, Estonia. 2018. P. 57.
 2. Toxicological Effects of 24 L-Phenylalanine Derived Ionic Liquids against Marine and Clinically Relevant Bacteria / Hastuti D., Sihtmäe M., Kapitanov I., Karphicev Ye., Gathergood N., Kahru A. // 8th IUPAC International conference on Green Chemistry. Bankgok, Thailand. 2018. P. 13.

 

Спільні публікації***:

Тези доповідей:

 1. Acetylcholinesterase reactivators based on oxime-functionalized biodegradable ionic liquids / Karpichev Ye., Kapitanov I., Gathergood N., Soukup O., Hepnarova V., Jun D., Kuca K. // Collection of abstracts 13th International Meeting on Cholinesterases – 7th International Conference on Paraoxonases (CHEPON2018). Hradec Králové, Czech Republic. 2018. P. 75.

 

Приклади успішної реалізації міжнародного співробітництва та перспективи розвитку:

 • акад. НАН України А.Ф.Попов, с.н.с. Є.А.Карпічев – беруть участь у роботі  французької екзаменаційної комісії Університету Поля Сабатьє (Тулуза-ІІІ) з присудження наукового ступеню (jury de thèse) аспірантам, що виконували дисертаційні роботи під подвійним керівництвом (thèse en co-tutelle);
 • акад. НАН України А.Ф.Попов, професор В.І.Рибаченко, професор    М.І. Коротких, професор  С.Л. Богза, д.х.н. А.Г.  Матвієнко та с.н.с. А.М. Редько  – члени програмного комітету Міжнародної конференції наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» присвяченної 100-чю НАН України;
 • професор Т.Г. Шендрік –  член Організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Угольная теплоенергетика: проблемы реабилитации и развития»;
 • с.н.с. Л.М. Вахітова – голова правління громадської міжнародної організації Асоціація «Вогнезахист та аудит»;
 • с.н.с. К.В. Калафат – голова «Міжнародної ради експертів з вогнезахисту»;
 • с.н.с. Є.А. Карпічев – асоційоване членство у міжнародній мережі DAIMON («Decision Aid for Marine Munitions»), EU INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020 та є оглядовим редактором видання «Frontiers in Chemistry»;
 • с.н.с. Є.А. Карпічев – участь у Міжнародній конференції з органічного синтезу Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2018), 1 – 4 липня 2018, Таллінн (Естонія) та участь в організації та проведенні круглого столу pre-BOS2018 «Chemistry and BiologyHand by Hand» у Тарту (Естонія) 20-20 червня 2018 р.