Науково-організаційні підрозділи

 

Відділ науково-технічної інформації та міжнародного співробітництва

Служба з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

29 квітня 2016 року відділ стандартизації, метрології та інформації наказом по інституту було перейменовано у відділ науково-технічної інформації та міжнародного співробітництва з наданням йому статусу науково-допоміжного відділу.

При відділі створена служба з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, яка проводить комплекс робіт з охорони об’єктів інтелектуальної власності і патентно-ліцензійних робіт, зв’язаних з виконанням і реалізацією НДР в інституті.

  • організує збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації з тематики інституту та забезпечує нею всі підрозділи інституту і окремих співробітників;
  • сприяє пропаганді наукових досягнень інституту шляхом підготовки супровідних документів до наукових статей для видання у вітчизняних і закордонних журналах та доповідей на наукових форумах;
  • організує підготовку виставкових матеріалів, рекламних проспектів до них і видань про найважливіші розробки і представляє їх під час проведення виставок;

За роки існування інститут одержав 238 охоронних документів на створені його співробітниками винаходи та корисні моделі.

На 105 з них одержані авторські свідоцтва СРСР, на 133 – патенти України (з них 20 патентів на винаходи з 20-річним строком дії; 86 деклараційних патентів на винаходи; 27 патентів на корисні моделі).

За останні 5 років інститут одержав 12 патентів ( з них на винаходи з 20-річним строком дії – 4 патенти та 8 – на корисні моделі).