Робочий візит Голови Донецького наукового центру НАН України та МОН України В.А.Устименка до Інституту

26 січня 2021 року до Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (згідно з розпорядженням Президії НАН України від 21.11.2014 р. № 709 «Про розміщення організацій НАН України» Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України було переведено з зони АТО до м. Київ) з робочим візитом завітав Голова Донецького наукового центру (ДНЦ) НАН України та МОН України член-кореспондент НАН України В.А. Устименко.

Під час зустрічі директор ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України академік НАН України А.Ф. Попов, заступник директора з наукової роботи к.х.н., ст. наук. співроб. Г.Ф. Раєнко та вчений секретар к.ф.-м.н. Н.М. Качалова розповіли про обсяг проведеної роботи щодо збереження та оптимізації наукової тематики та відновленню дослідницької бази Інституту. За складних умов Інститут продемонстрував високу ефективність наукової діяльності. Згідно вимог п.19 ч.1 ст.1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 №848-VIII (набрав чинності 16.01.2016) у штаті Інституту посади наукових працівників становлять близько 70 %. У результаті переміщення була втрачена практично вся матеріально-технічна база Інституту (приміщення, обладнання, реактиви). Завдячуючи корпоративним зусиллям, співробітникам Інституту вдалось вивезти з Донецька деяку частину лабораторного обладнання та за власний кошт привести до ладу надані лабораторні приміщення. Також за власний кошт та колективної допомоги Інститутів НАН України, що входять до складу Відділення хімії, частково відновлено матеріально-технічну базу ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

У ході візиту В.А. Устименко відвідав лабораторні приміщення Інституту, які натепер знаходяться у приміщенні Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України та побував у наукових відділах: хімії гетероциклічних сполук (зав. від. академік НАН України А.Ф. Попов), спектрохімічних досліджень (зав. від. к.х.н. А.М. Редько), досліджень нуклеофільних реакцій (зав. від. д.х.н., ст. наук. співроб. В.В. Кравченко), хімії вугілля (зав. від. д.х.н., ст. наук. співроб. В.В. Кучеренко); поспілкувався з керівниками відділів та співробітниками Інституту.

До уваги В.А. Устименка було запропоновано дві доповіді співробітників Інституту:

– пров. наук. співроб., к.х.н., ст. наук. співроб. Л.М. Вахітової «Вогнезахисні покриття для сталевих конструкцій»

та наук. співроб., к.х.н. О.Л. Міронова «Исследование биологической активности и спектральных характеристик экстрактов ископаемых смол янтаря и копала»

 

Обидві доповіді були сприйняті В.А. Устіменком з великим ентузіазмом.

Розмову було продовжено в адміністративному приміщенні Інституту, яке натепер базується у будівлі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Академік НАН України А.Ф. Попов зробив наголос на питаннях, які є вкрай важливими для Інституту-переселенця та потребують термінового вирішення, досі залишаються невирішеними питання цілісного функціонування Інституту:

1) Наразі, Інститут не має власних приміщень, розміщується на базі 2-х Інститутів (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України та Інститут біоорганічної хімїї та нафтохімії НАН України) та отримує фінансування виключно на заробітну платню. Хоча за постановою Президії НАН України від 23.09.2015 р. № 205 «Про стан та проблеми переміщених із Донбасу наукових установ НАН України» було передбачено заходи з організації ефективної діяльності переміщених установ, зокрема, у п.8 передбачалися додаткові кошти для придбання переміщеними установами НАН України найнеобхіднішого обладнання, матеріалів, реактивів, тощо для експериментальних досліджень, а також кошти для матеріального стимулювання високих показників праці переміщених з Донбасу співробітників НАН України. Цей пункт постанови виконано не було. Особливо гостро останнім часом перед керівництвом ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України постала проблема нестачі коштів на сплату комунальних послуг.

2) Стан виробничих приміщень, які на теперішній час знаходяться у розпорядженні установи не відповідають нормам функціювання лабораторних приміщень (загальна сума коштів на проведення ремонту за кошторисом, складеним 01.02.2015 р., становила 272,8 тис. грн.). На даний момент питання щодо фінансування ремонту вирішено неповністю (у 2018 р. надійшли кошти на ремонт (150 тис. грн.), за які було замінено віконні рами у лабораторних приміщеннях).

3) Питання соціально-побутової сфери працівників НАН України, які перемістилися з Донбасу, викликають занепокоєність і потребують чіткого регламенту їх вирішення. Станом на кінець 2020 р. співробітники Інституту мешкають лише в трьох службових квартирах; п’ять співробітників розміщено у гуртожитках НАН України. Решта вирішує свої соціально-побутові проблеми індивідуально. На даний час співробітники Інституту, які винаймають житло, витрачають на його оплату біля 70 % заробітної плати. Необхідно відзначити, що всі переміщені особи потрапили в скрутне матеріальне становище, адже за середньої зарплати наукового співробітника прожити в Києві неможливо. Станом на 01.12.2020 р. середня зарплата у співробітників Інституту становила 10256 грн., що навіть не дотягує до середньої зарплати в Україні в цілому – 14179 грн. (грудень 2020 р.)

Ініціювання створення спеціальних науково-дослідницьких програм (або створення підпрограм у межах вже існуючих) для науковців із тимчасово окупованих територій України надасть можливість придбання обладнання натомість втраченого на окупованих територіях та інсталяції власної наукової інфраструктури, а також надання виокремленого статусу (спеціальних умов) фінансування та вирішення питань соціальної сфери для працівників установ-переселенців. Це стане важливим кроком до комплексного вирішення проблеми збереження наукового потенціалу Донбасу та інтеграції висококваліфікованих кадрів до суспільного та професійного життя.

Таку програму було ініційовано Державним фондом фундаментальних досліджень (оголошено конкурс Ф71 на грантову підтримку наукових і науково-технічних проектів академічних інституцій та вищих навчальних закладів Криму і тимчасово окупованих територій, що розміщуються на базі інших вітчизняних установ 2016-2017 рр.). Науковий колектив нашого Інституту виконав за цією програмою 5 грантів. На жаль, більше ніяких цільових програм започатковано не було.

Майже повністю припинився процес омолодження наукових кадрів Інституту, крім того втрачаємо навіть ту молодь, яка наразі є. Так, з десяти молодих науковців, які виїхали з Інститутом з Донецька, полишивши там житло і весь нажитий скарб, на даний час шість знаходяться на стажуванні за кордоном! Треба зауважити, що це високопрофесійні наукові кадри, які б мали успішно працювати в українській науці. Зважаючи на актуальність попиту на спеціалістів в галузі хімії, вочевидь, така доля чекає і на інших, якщо зараз не створити передумови для роботи, зокрема, для молодих кадрів у НАН України.

Було обговорено та окреслено коло питань, вирішення яких можливо за сприяння та підтримки Донецького наукового центру НАН України.

Зустріч пройшла у дружньому та відвертому форматі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *