Урочисті заходи до 100-річчя від дня народження академіка Л. М. ЛИТВИНЕНКА

12 січня 2021 року виповнилося 100 років від дня народження видатного українського хіміка-органіка, талановитого організатора та першого голови Донецького наукового центру, засновника та першого ректора Донецького національного університету, фундатора Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1993 р. посмертно), лауреата премії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (1969 р.), доктора хімічних наук (1961 р.), професора (1962 р.), академіка НАН України (1965 р.) Леоніда Михайловича Литвиненка.

В рамках урочистих заходів, організованих Інститутом фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, було проведено розширене засідання Вченої ради ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України в режимі відеоконференції на платформі ZOOM. Серед запрошених були члени бюро Відділення хімії НАН України, Донецького наукового центру НАН України та МОН України, співробітники Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Донецького національного університету ім. Василя Стуса.

З вступним словом виступив директор ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України, академік НАН України А.Ф. Попов.

Доповідь-презентацію про «Життєвий та творчий шлях академіка Л.М. Литвиненка» зробив д-р. хім. наук, проф., голов. наук. співроб. відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України Й.О. Опейда.

З привітальною промовою виступив ректор Донецького національного університету ім. Василя Стуса д-р. юрид. наук, проф. Р.Ф. Гринюк.

З словами вдячності та пошани виступили представники наукової школи академіка Л.М. Литвиненка:

д-р. хім. наук, проф. І.В. Шпанько,

д-р. хім. наук, проф. В.І. Рибаченко,

д-р. хім. наук, проф. О.П. Швайка

(можна ознайомитись з презентацією, підготовленою д-ром. хім. наук, проф. О.П. Швайкою )

 

колишній студент та аспірант, нині – канд. хім. наук, ст. науч. співроб. О.Є. Шумейко,

а також співробітники ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України, яким пощастило особисто знати Л.М. Литвиненка:
канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Л.К. Волкова,

д-р. хім. наук, проф. Т.Г. Шендрік.

З доповіддю виступив д-р. хім. наук, проф., декан Навчально-наукового інституту хімії Донецького національного університету ім. Василя Стуса О.В. Шендрік.

(можна ознайомитись з презентацією, підготовленою д-ром. хім. наук, проф. О.В. Шендріком )

 

З промовою виступила директор Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України канд. хім. наук., ст. наук. співроб.  Г.Г. Мідяна.

Також виступив голова Донецького наукового центру НАН України та МОН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України д-р. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАН України та НАПрН України В.А. Устименко.

Всі виступаючі зазначили унікальність особистості Л.М. Литвиненка, неймовірну працездатність, талант вченого та організатора науки Донецького регіону.

На адресу ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України надійшли листи-вітання від колишніх учнів академіка Л.М. Литвиненка – д-ра. хім. наук., проф. В.А. Савьолової та канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Т.М. Соломойченко:

«Уважаемый Анатолий Федорович!
С чувством глубокого удовлетворения присоединяемся к чествованию памятной даты – 100-летию со дня рождения академика Литвиненко Леонида Михайловича. Мы, старейшие представители научной школы Леонида Михайловича, горды нашим Учителем и счастливы тем, что, благодаря многолетней совместной работе, состоялись наши творческие судьбы».

З заключним словом виступив директор ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України, академік НАН України А.Ф. Попов.

У своїй промові він зазначив заходи, присвячені до 100 річчя засновника Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України:

  • разом з Київським національним університетом технологій і дизайну МОН України підготовлено до друку третій випуск збірника наукових робіт в 2-х томах «Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин» за загальною редакцією академіка НАН України, д-ра хім. наук, проф. А. Ф. Попова, куди ввійшла стаття д-ра хім. наук, проф. Й.О. Опейди «Фізико-органічна хімія 60-70-х років, три вклади академіка Л.М. Литвиненка» та ще 20 наукових праць співробітників Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, в яких послідовно розвинуто наукові ідеї Леоніда Михайловича;
  • підготовлено до друку монографію О.П. Швайки, М.І. Короткіх, Г.Ф. Раєнка «Основи синтезу органічних речовин»;
  • видано монографію «Начала хімії гетероциклічних сполук», автори: О.П. Швайка, М.І. Короткіх;
  • заплановано проведення IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС-2021).

Докладно про життєвий та творчий шлях академіка Л.М. Литвиненка можна дізнатися з часопису «Видатний хімік-органік та організатор науки Донецького регіону», також підготовленого в рамках ювілейних заходів, який буде опубліковано на сторінках випуску журналу «Вісник України» (№1, 2021 р.), автори: В.А. Савьолова, А.Ф. Попов, Й.О. Опейда, Г.Ф. Раєнко.

З презентацією «Життєвий та творчий шлях академіка Л.М. Литвиненка», підготовленою д-р. хім. наук, проф., голов. наук. співроб. відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України Й.О. Опейдою, можна ознайомитися на нашому сайті:


Завантажити презентацію

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *