Атестаційна комісія

СКЛАД

атестаційної комісії для проведення атестації наукових співробітників в відділах дослідження нуклеофільних реакцій, хімії вугілля, хімії гетероциклічних сполук, спектрохімічних досліджень, науково-технічної інформації та міжнародного співробітництва:

 

Голова комісії – Г.Ф. Раєнко – заст. директора з наукової роботи.

Секретар комісії – Т.Ф. Дорошенко – науковий співробітник відділу хімії гетероциклічних сполук;

Члени комісії:

  • В.В. Кравченко – завідувач відділу дослідження нуклеофільних реакцій;
  • В.О. Кучеренко – завідувач відділу хімії вугілля;
  • Л.М.Вахітова – провідний науковий співробітник відділу дослідження нуклеофільних реакцій;
  • А.М. Редько – старший науковий співробітник відділу спектрохімічних досліджень, голова профспілкового комітету;
  • Ю.В.Тамаркіна – старший науковий співробітник відділу хімії вугілля, представник трудового колективу.